Berekening Poortwachter Data

Belangrijke data in de verzuimgebeleiding:
Met de gepresenteerde tool kunt u zelf berekenen wanneer u welke activiteiten moet (laten) uitvoeren tijdens het proces van verzuimbegeleiding. Druk op het icoon voor de berekening dan de belangrijkste poortwacher data.

Hoe werkt de tool?
Vul de volgende gegevens in:
- Het sofinummer van de werknemer.
- De naam van de betrokken werknemer of werkneemster.
- De datum van ziekmelding en druk daarna op <enter>
- Click vervolgens op bereken data.
- Print deze berekening indien gewenst.

Het overzicht dat vervolgens ontstaat geeft een aantal data van activiteiten die u volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet uitvoeren om het administratieve proces rond de verzuimbegeleiding van uzelf of uw zieke medewerker op orde te hebben.

Met dank aan Ludo Aerts voor het ontwikkelen van dit format.