Over Consulo

Consulo betekent in het latijn: “raadplegen”, “om raad vragen”, “overwegen”, “ over iets beraadslagen”. Dat is nu precies waar Consulo voor staat. De visie van Consulo is namelijk dat managers in organisaties veel sneller en gedegen beslissingen kunnen nemen als de raad van een deskundige derde erin wordt meegenomen. Consulo kan die rol van raadgever vervullen als het gaat om onderwerpen op het gebied van de bedrijfsgezondheidszorg. Daarbij wordt door toepassing van kennis uit de wetenschap een brugfunctie naar de praktijk geslagen.

Dit komt ook tot uiting in het logo van Consulo, waarin de filosofie van Consulo uitstekend tot zijn recht komt. De naam “Consulo” staat namelijk onder een rode vorm die een ellips voorstelt. Rood is de kleur van warmte en betrokkenheid maar ook van alarm en pijn. Signalen die in de bedrijfsgezondheidszorg allemaal voorkomen. In de ellips, die symbolisch een organisatie moet voorstellen, is met nadruk de eerste o, het eerste oog van Consulo, geplaatst. Dit betekent dat Consulo wil meekijken in organisaties zonder daar zelf deelgenoot van te zijn of te worden. Het neemt de organisatie in zich op, houdt een oogje in het zeil en kan zodoende haar rol als raadgever op afstand waarmaken. De ellips representeert tevens een organisatie met een dynamisch karakter, een organisatie in beweging. Ondernemen is immers bewegen en overwegen; Consulo dus.

Aan het einde van het logo is subtiel een punt geplaatst in de letter o: het tweede oog van Consulo. Dit symboliseert nadrukkelijk de nazorg. Ook na enige tijd kijkt Consulo op afstand mee en kan op verzoek raadgeven. Elk advies wordt zo een advies op maat.