Werkbezoek Minister A.J. de Geus

Op 20 september 2006 bracht Minister A.J.de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bezoek aan Rheinhold & Mahla (op locatie Nerefco). Dit bedrijf houdt zich bezig met steigerbouw, isolatie, asbestverwerking en lawaaibeheersing. Het gaat om zeer zware arbeid. Het verzuimpercentage en uitstroom naar WIA/WAO zijn beiden hoog. Steigerbouwer is een van de zwaarste beroepen in Nederland. Een werknemer tilt ongeveer 5.000 tot 15.000 kilo per dag afgezien van de tien kilo aan persoonlijke beschermingsmiddelen die hij altijd bij zich draagt; zoals helm, schoenen, hamer en veiligheidsgordel. Daar komt bij, dat de werkdruk en het werktempo hoog zijn.

De Minister kwam met name vanwege de vooruitstrevende manier waarop het bedrijf kiest om het verzuim en arbeidsongeschiktheid aan te pakken. Bedrijfsarts Dr. Leo Elders, Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam, werkt volgens het Ministerie thans op een aansprekende manier samen met een enthousiaste directie. Ze zijn bezig om een in Finland ontwikkeld instrument (de Work Ability Index) in tezetten (samen methet Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO), om het algehele werkvermogen van medewerkers in kaart te brengen. Deze werkvermogenindex heeft een goede voorspellende waarde voor een actieve opsporing van komend verzuim. Vervolgens bepaalt de bedrijfsarts welke sociaal-medische maatregelen nodig zijn voor werkcontinuering op langere termijn. In samenspraak met het bedrijf, werknemer en bedrijfsarts wordt onderzocht in welke situaties beter ander werk kan worden gezocht.

Samenhangend hiermee is een belangrijk thema hoe werknemers op hogere leeftijd, ondanks het fysiek zware werk, behouden kunnen blijven voor het bedrijf, dan wel bij een ander bedrijf in dienst kunnen komen. Deze aanpak is inmiddels overgenomen in een landelijke aanpak in de bouw onder de naam Loopbaanproject.

Meer informatie over dit bezoek kunt u ook vinden op de web-site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
http://home.szw.nl/navigatie/rubriek/dsp_rubriek.cfm?rubriek_id=701&subrubriek_id=1066