CV Dr. Leo A.M. Elders

In 1987 behaalde dr. Elders zijn artsdiploma aan de KU Nijmegen en ronde vervolgens in 1991 zijn specialisatie arbeids- en bedrijfsgeneeskunde af aan diezelfde universiteit. De afgelopen19 jaar was hij werkzaam bij meerdere arbodiensten, uiteindelijk in de functie van corporate stafarts. Sinds 1 augustus 2005 is hij werkzaam als zelfstandig gevestigd bedrijfsarts.

Zijn wetenschappelijke carrière startte hij in 1992 als docent bedrijfsgezondheidszorg aan de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC te Rotterdam. In 2003 promoveerde hij op een proefschrift naar werkgerelateerde risicofactoren voor lage rugklachten bij steigerbouwers. Op dit moment is hij als onderzoeker en docent bedrijfsgezondheidszorg verbonden aan de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC, Rotterdam. Daarnaast vervult hij nog andere docentschappen o.a. aan de NSPOH (Netherlands School op Public and Occuaptional Health) en de TH Rijswijk (Technische Hogeschool Rijswijk).

In januari 2006 is dr. Elders gestart met een nieuwe onderzoekslijn, functionele arbeidsmogelijkheden, die is gericht op twee kernelementen:
- Voorkomen van verzuim en bevorderen van spoedige werkhervatting.
- Bevorderen en behouden werkvermogen en optimaliseren van functionele mogelijkheden.

Dr. Elders heeft tientallen publicaties op zijn naam staan, zowel nationaal als internationaal.

Sinds oktober 2004 is hij lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Verder is hij lid van de Wetenschappelijke Adviesraad die uitvoering moet geven aan het advies van de Raad voor Gezondheidsonderzoek gericht op het stimuleren van onderzoek Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde in Nederland.

Als bedrijfsarts is hij werkzaam voor een aantal werkgevers in de steigerbouw- en isolatiebranche. Sinds 1 augustus 2005 is hij tevens werkzaam als klinisch arbeids-geneeskundige voor Emcare, een arbopoli voor arbeidsrelevante aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Zijn grootste uitdaging is het via Research & Development ontwikkelen en evalueren van nieuwe diensten, producten en instrumenten die aantoonbaar bijdragen aan het verminderen van ziekte, verzuim en arbeidsongeschiktheid. Het slaan van een brugfunctie van wetenschap naar praktijk waarvan juist werkgevers en werknemers de vruchten plukken kan daarom ook de missie van Consulo worden genoemd.