10 tips voor zieke werknemers

Als zieke werknemer verdwaal je maar al te makkelijk in het bos van wet- en regelgeving. Naast de bestaande rechten blijk je er echter ineens even zovele plichten bijgekregen te hebben. Verder heb je te maken met allerlei deskundigen die zich met je verzuim bemoeien zoals de eigen werkgever, de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige etc. Het is daarom belangrijk om goed geïnformeerd te zijn, maar ook actief inhoud te geven aan je eigen reïntegratie. De onderstaande tien tips kunnen je daarbij helpen.

1. Benut je mogelijkheden om te werken
Probeer zoveel mogelijk te blijven werken. Ziekte is niet hetzelfde als arbeidsongeschiktheid. Zoek snel hulp en regel liever tijdelijke aangepast werk dan ziek thuis te blijven.

2. Investeer in een goede verhouding met je leidinggevende
Houd contact met je leidinggevende en collega’s. Ga zo mogelijk naar teamoverleg en bel of mail met je collega’s.

3. Zet anderen in voor je traject
De bedrijfsarts kan-als je dat wilt-de mensen op je werk informeren over je ziekte. Zoek een reïntegratiebureau uit dat deskundig is ten aanzien van je klachten indien je niet meer terug kunt keren in je eigen werk (tweede spoor benadering).

4. Vermijd zo mogelijk de WAO
De financiële consequenties zijn groot, het is niet leuk om langs de zijlijn te staan én het is moeilijker om te solliciteren vanuit de WAO.

5. Houd een logboek bij van alle gesprekken en gebeurtenissen
Zo houd je overzicht. Het is lastig om achteraf terug te halen wanneer je waar bent geweest en wat er is besproken. Een logboek kan ook helpen als er onverhoopt problemen komen.

6. Bereid je gesprekken goed voor
Maak lijstjes met wat je wilt zeggen en bereiken.

7. Bedenk waar je over drie maanden wilt staan
Dit kan je helpen erachter te komen wat je op dit moment nodig hebt

8. Zoek contact met lotgenoten
Lotegenoten weten wat je doormaakt, zijn misschien een stapje verder of hebben oplossingen voor problemen waar je net tegenaan loopt.

9. Realiseer je dat je méér bent dan je ziekte
Ziek zijn heeft vaak grote gevolgen, zowel privé als voor je werk. bedenk dat je een ziekte hébt, maar niet bent.

10. Houd een vast dagritme aan
Dat maakt weer aan het werk gaan makkelijker. Sta op een vaste tijd op, eet gezond en ga liefst elke dag naar buiten. Zorg voor bezigheden en afleiding.

Voor handige tips en tools kijk ook op www.ziekenmondig.nl “instrumenten”

Uit. Chronisch ziek 2005, pg 54-55